Kontaktformulär FÖR PRESENTKORT:

Dataskyddsförordning

GDPR – Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018
och innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Information som bearbetas kan förutom själva fotografiet bestå av namn på personen/personerna som blivit fotograferade,
alternativt det företag som är uppdragsgivare, samt kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer.

Jag använder lokala och externa hårddiskar för att lagra fotografier.
Även externa servrar användas ibland för bildgallerier och mellanlagring.
Externa servrar används även för e-post, fakturering, fakturauppgifter samt för projekthantering.
Jag lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.
Informationen lagras med syfte att kunna tillhandahålla bilder om kunden vi ha ytterligare tillgång till fotografierna.
– Skapa fakturor och skicka faktura via e-post.
– Publicera bilder på hemsida och sociala medier för att visa arbetsprover, förutsatt att kunden/den avporträtterade personen ger tillåtelse till detta.
Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig.
Om du önskar kan du begära att uppgifterna rättas eller raderas.
Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att jag lagrar uppgifter om dig enligt ovan,
är du välkommen att kontakta mig på e-post info_at_hannoli.fi

Detta är ett levande dokument och innehållet uppdateras vid behov.

Detta dokument är uppdaterad 11.3.2024 i form av mindre korrigeringar